Jumaat, 2 April 2010

Fungsi PKG

1. Merancang, memantau, menilai dan mengurus keperluan Dasar Teknologi Pendidikan.
2. Merancang dan menyelaras hala tuju inisiatif ICT pendidikan dan menyediakan sokongan pekhidmatan ICT.
3. Merancang, memantau, menyelaras dan menilai pelaksanaan dan keberkesanan pembestariansekolah.
4. Merancang, menyediakan dan menerbitkan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media.
5. Merancang, menyelaras, menilai dan memantau pengurusan dan pembangunan pusat sumber sekolah dan program literasi maklumat.
6. Menyebarkan bahan pengurusan pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkan melalui pelbagai medium elektronok dan media cetak.
7. Memantau dan menilai penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah.
8. Menyediakan khidmat kepakaran dan nasihat bagi mempertngkatkan inovasi dan kreativiti teknologi pendidikan di sekolah.
SALAM BERTAMU DI LAMAN PORTAL PKG PASIR PANJANG, SEKINCHAN, SELANGOR DARUL EHSAN.