Selasa, 11 Oktober 2011

Tahniah dan terima kasih

Tahniah dan terima kasih kepada semua pimpinan sekolah terutama unit ICT sekolah Zon PKG Pasir Panjang yang berjaya melengkapkan data SPPICT kutipan ke 2 tahun 2011. Semua sekolah mencapai pengisian data 100%. Kerjasama dan sokongan yang diberikan bagi pihak KPM diucapkan terima kasih. Data yang diberikan adalah asas untuk pelaksanaan dasar ICT peringkat kebangsaan.
SALAM BERTAMU DI LAMAN PORTAL PKG PASIR PANJANG, SEKINCHAN, SELANGOR DARUL EHSAN.