Ahad, 4 April 2010

Piagam Pelanggan

Kami Warga Pusat Kegiatan Guru Pasir Panjang dengan penuh tekad dan iltizam berjanji menyempurnakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kami bagi memberi produk yang bermutu dan perkhidmatan yang profesional kepada pelanggan kami :
Ke arah itu, kami mengiktiraf hak pelanggan kami untuk mendapatkan :


1. Program pendidikan dalam pelbagai media yang berkualiti tinggi.

2. Maklumat pendidikan yang terkini melalui bahan cetak dan bukan cetak terbitan Bahagian Teknologi Pendidikan dan rangkaiannya.

3. Perkhidmatan yang cepat, cekap, mesra dan bermutu tinggi dalam bidang media, teknologi, sumber dan teknikal.

4. Khidmat nasihat berkaitan dengan penggunaan teknologi pendidikan, teknologi maklaumat dan komunikasi serta pusat sumber sekolah.

5. Khidmat kepakaran dalam penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran.

6. Kemudahan penggunaan dan pinjaman bahan, peralatan dan ruang PKG.

SALAM BERTAMU DI LAMAN PORTAL PKG PASIR PANJANG, SEKINCHAN, SELANGOR DARUL EHSAN.